آزمون ریاضیآزمون زیستآزمون شیمیآزمونهای رایگان دیاپازونآزمونهای فیزیکدسته‌بندی نشده

آزمون نیمه جامع (دروس فیزیک – ریاضی- شیمی- زیست ) رشته تجربی

20 تست طلایی
از هر درس 5 تست
با جواب فوری

لطفا بعد از دادن آزمون و دریافت نتیجه نظر خود را هم بنویسید

آزمون نیمه جامع(درسهای فیزیک- شیمی- ریاضی- زیست )

1 / 20

در مدار تک حلقه ای کدام درست است

1) جریان با مقاومت درونی باطری نسبت مستقیم دارد
2) جریان با مقاومت درونی باطری نسبت عکس دارد
3) جریان با مقاومت درونی باطری نسبتی ندارد
4) جریان با جمع جبری نیروهای محرکه نسبت عکس دارد

2 / 20

دو کره ی رسانا را در فاصله ی بسیار دوری از هم قرار داده ایم. قطر کره ی دوم دو بر قطر کره ی اول است. بار اولی q و دومی بدون بار است.اگر با یک سیم نازک دو کره را به هم وصل کنیم.بار نهایی روی کره ی دوم چقدر است

3 / 20

در گوشه های مستطیلی به طول و عرض 15 و5 سانتی متر دو بار 5- و 2 میکروکولنی قرار دارند .پتاسیل الکتریکی در یکی از گوشه های قطر دیگر چقدر است؟

 

4 / 20

در گوشه های مستطیلی به طول و عرض 15 و5 سانتی متر دو بار 5- و 2 میکروکولنی قرار دارند .پتاسیل الکتریکی در یکی از گوشه های قطر دیگر چقدر است؟

5 / 20

دو سیم راست موازی هم هستند و از آنهاجریان در جهت هم می گذرد.شدت جریان در سیم الف دوبرابر شدت جریان در سیم ب می باشد.اگر شدت میدان در نقطه ای مانند o برابر صفر باشد این نقطه در کجا واقع شده است و فاصله ی آن از سیم الف چند برابر فاصله تا سیم ب است

6 / 20

شرط یک به یک بودن تابع f برای آنکه f اکیدا صعودی باشد چیست

7 / 20

فرض کنید

A=Q

Qمجموعه تهی است

انگاه P(P(P(P(A)))) دارای چند عضو است

8 / 20

تست ریاضی 2

مماس بر منحنی y=f(x)= x را دریک نقطه ی دلخواه بیابید

9 / 20

تست ریاضی4

مشتق تابع f(x)=sin(cos x)در نقطه ی x=0 کدام است

10 / 20

منحنی نمایش تابع y=sin x+tan xدر فاصله ی 270 درجه و 90 درجه به کدام صورت تغییر می کند

11 / 20

مخچه در چه موقعیتی از بصل انخاع قرار دارد و چه نوع اعمالی را کنترل می کند

12 / 20

اعصاب خودمختار در تنظیم کدام عمل زیر نقش دارند

13 / 20

چین خوردگی قشر مخ در کدام بیشتر است

14 / 20

کدامیک جزو ساختارهای مغزی نیست

15 / 20

کدام بخش دستگاه عصبی انسان به اعمال یادگیری و تنظیم هیجانات می پردازد

16 / 20

کدام مطلب در مورد عناصر واسطه های داخلی درست است
کنکور سرارسری

17 / 20

در آزمایش تقطیر زغال سنگ ، کاغذ آغشته به محلول نیترات سرب بر اثر کدام ماده گازی به رنگ سیاه در می آید

18 / 20

اسید اشباع نشده کدام است

19 / 20

برای جدا کردن دو مایع مخلوط شده همگن که تفاوت دمای جوش آنها زیاد است کدام روش متداول است

20 / 20

دمای جوش الکل 78 درجه و دمای جوش استون 56 درجه است چرا

Your score is

The average score is 5%

0%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *