آزمون زیستآزمونهای رایگان دیاپازون

آزمون شماره 2 زیست

طراح

سرکار خانم فائزه عاشقیان

کارشناس ارشد زیست شناسی از دانشگاه مازندران

آزمون زیست شناسی شماره 2

آزمون شماره 2 زیست

مدرس: فائزه عاشقیان

کارشناس ارشد زیست شناسی از دانشگاه مازندران

1 / 5

به طور معمول در کدام شرایط مولکولهای آب به صورت مایع از طریق روزنه های مجود در حاشیه برگ گیاه دفع می شود

2 / 5

برای تکمیل عبارت زیر کدام گزینه نامناسب است

اغلب تارهی ماهیچه دوسربازوی یک ورزشکار دوی استقامت در مقایسه با اغلب تارهای ماهیچه دوسر بازوی یک وزنه بردار حرفه ای ........

(با فرض اینکه دو ورزشکار قبل از شروع تمرینات ورزشی توده عضلانی مشابهی داشته باشند

3 / 5

چند مورد معرف نوعی واکنش کاهشی در جانداران است؟

الف: تبدیل اتانال به اتانول در گیاهان غرقابی

ب : تبدیل پیرووات به لاکتات در یاخته های ماهیچه ی اسکلتی انسان

ج : تبدیل پیروات به بنیان استیل در یاخته های کبدی انسان

د : تبدیل مولکول پنج کربنی به چهار کربنب در سیانوباکتری

4 / 5

مطابق با کتاب درسی کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است

در نوعی جاندار که میتواند .....

دی 1401

5 / 5

کدام گزینه

عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند:

در برگ خرزهره ..... یاخته های سامانه بافت..... به طور حتم ....

سراسری1400

Your score is

The average score is 27%

0%

One thought on “آزمون شماره 2 زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *