مراحل تست زنیُ تست زنی آسان

آموزش رایگان

مراحل تست زنی

راحل اصولی تست زنی ⚫️ تست زنی آموزشی 🧡 هدف رسیدن به پاسخ صحیح و درک مفاهیم درسیه، نیاز به گرفتن زمان و درصد نیست، منبعت میتونه تست‌های کنکور سالای اخیر و تالیفی استاندارد باشه، حتما تست‌های نکته دار رو علامتدار کن برای مواقع مرور ⚫️ تست زنی تثبیتی (ارزیابی) 🧡 هدف اینه نقاط ضعف و قوت خودت رو پیدا و ارتقاء بدی، زمان گرفتن نیاز نیست اما در پایان برای سنجش درصد گیری کن،

Read More