زیست شناشی، خواندن زیست، برنامه ریزی برای زیست، آزمونهای رایگان دیاپازون، محمد رضا درانی نژاد، ماز، قلم چی، مهر و ماه،

چگونه بخوانیمدسته‌بندی نشده

چگونه زیست بخوانیم

روزی چند ساعت زیست بخوانیم؟ اولین نکته ای که درمورد روش مطالعه زیست کنکور باید به آن توجه کرد، کمیت مطالعه یا به عبارتی ساعت مطالعه لازم برای این درس است. کمیت و کیفیت مطالعه دو بال موفقیت برای هر کنکوری هستند. حتی اگر بالاترین کیفیت مطالعه را داشته باشید و از بهترین روش مطالعه زیست شناسی برای کنکور یا امتحانات نهایی استفاده کنید، در صورتی که ساعت مطالعه کافی به این درس اختصاصی ندهید

Read More