دیفرانسیل،معادلات دیفرانسیل، معادلات همگن، معادلات غیر همگن،

چگونه بخوانیم

چگونه معادلات دیفرانسیل بخوانیم

چگونه معادلات دیفرانسیل را پاس کنیم ؟ معادلات دیفرانسیل چیست ؟ معادلات دیفرانسیل درسی نام آشنا برای دانشجویان رشته های فنی و مهندسی است که اکثر دانشجویان مهندسی در ترم دوم یا نهایت در ترم سوم آن را در چارت درسی خود دارند و به علت کاربرد بسیاری که در شبیه سازی مسئله های طبیعی و فیزیکی دارد در سرفصل های دروس دانشگاهی مهندسی گنجانده شده و در حقیقت میتوان گفت که در آینده پایه

Read More