انبساط و انقباضُ

دسته‌بندی نشده

آیا می دانید که:

درس فیزیک یکی از درس های شیرین است که که هم در ادامه تحصیل به دردتان میخورد هم در زندگی روزانه مثلا اتوموبیل خود را در نظر بگیرید : تمام کارهایش بر اساس قوانین فیزیکی است انبساط و انقباض/ الکتریسته / فشار/ مکانیک و …

Read More