naabsora

دوستان عزیزی که در سایت وزین ناب سرایان اشعار و مقالات خود را منتشر می کردند از اینپس مس توانند در اینجا منتشر نمایند


نام شعر : نامه در دست

شاعر: مجید کرمی

خلاصه شعر

به دستم نامه ای دارم ، به دستت می رسد آیا ؟!
به دنیایت به جا مانده ، هنوزم ردی از رویا؟

به پایت مانده بودم تا مرا باور کنی شاید
عوض کردی مرا آخر به زرق و برق این دنیا ؟

قبولت کرده بودم با تمام بچگی هایت
شدم کودک ترین عاشق ،چه زیبا و چه نازیبا..

دریافت شعر به صورت کامل