دسته‌بندی نشده

انسانی که نمی بخشد


” انسانهايى كه نمی‌بخشند ”
بار اشتباهات ديگران را روى شانه‌ی خود
حمل می‌كنند و خوشبختى و انرژى كه
بايد صرف ساختن زندگى خود كنند را
به پاى كينه فدا می‌كنند.🍃🌸

➕ ” انسانهايى كه نمی‌بخشند ”
دچار تکرار افکار ناخوشایند ذهنى هستند
و بدى ديگران را دوباره و چندباره مرور می‌كنند. اين افراد بيشتر مريض می‌شوند و
احساس خوشبختى كمترى دارند.

➖در مقابل، كسانى كه می‌بخشند سالم‌ترند زيرا اشتباهات ديگران را رها می‌كنند تا خود آزاد شوند. فراموش نكنيد بخشيدن كسى به معناى قبول كردن آن فرد در زندگى و اجازه‌ی تكرار اشتباهاتش نيست🍃🌸🌺🦋🦋🦋🦋🦋🌺🌺

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *