دسته‌بندی نشده

چند تست انرژی جنبشی

مسئله 1
اگر در اثر ضربه زدن به يك جسم 200 گرمي ، 50 ژول انرژي جنبشي به آن منتقل شود ، سرعت جسم چقدر مي شود ؟

مسئله2

مسئله 2 :

سرعت يك جسم متحرك 36 كيلومتر بر ساعت مي باشد . در صورتي كه جرم آن 300 گرم باشد ، انرژي جنبشي آن چند ژول مي شود ؟

V=36 km/h نكته => 36/3.6=10m/s

M =300 gr نكته => 300/1000=0.3 kg

مسئله 3

انرژي جنبشی جسمی به جرم 1000 کیلوگرم كه با سرعت 20 حركت مي كند چقدر است؟

مسئله 4

جسمي با سرعت 5 حركت مي كند و انرژي جنبشي آن 10kj است. جرم جسم را بر حسب كيلوگرم تعيين كنيد.

مسئله5

جسمي به جرم 500gr داراي 2500jانرژي جنبشي است سرعت جسم را بر حسب تعيين كنيد:

مسئله6

درشكل مقابل انرژي جنبشي در كدام نقطه بيشتر است ؟
( جسم از نقطه A رها ميشود )حل در پست بعدی

جوابها را در ادامه مطلب بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *