آموزش رایگانآموزش علومفنی مهندسی

آموزش مکانیک آماری

مکانیک آماری، پلی میان رفتار میکروسکوپی و رفتار ماکروسکوپی سیستم هاست. برای برقراری چنین ارتباطی باید تابعی ساخته شود که خواص مولکولی درون آن حضور داشته باشد و سپس خواص ماکروسکوپی با آن تابع مرتبط باشد. در درس حاضر چگونگی ساخت چنین تابعی که به آن تابع تقسیم گفته می شود مورد بحث قرار می گیرد و سپس مثال هایی برای ساده ترین سیستم ها که شامل گاز ایده آل است ارائه خواهد شد. بحث مکانیک آماری سیستم های غیر ایده آل و سیالات در مکانیک آماری پیشرفته ارائه خواهد شد.

مدرس :دکتر علی مقاری دانشگاه تهران

فیلم های آموزشی
23:48 ساعت (شامل 23:48 ساعت محتوای آموزشی)
18 جلسه
جلسه سوم
“85:09
جلسه چهارم
“85:31
جلسه پنجم
“82:15
جلسه ششم
“86:49
جلسه هفتم
“83:09
جلسه هشتم
“79:50
جلسه نهم
“76:49
جلسه دهم
“98:26
جلسه یازدهم
“78:25
جلسه دوازدهم
“92:26
جلسه سیزدهم
“89:53
جلسه چهاردهم
“24:50
جلسه پانزدهم
“79:59
جلسه شانزدهم
“99:02
جلسه هفدهم
“61:38
جلسه هجدهم
“85:48
جلسه نوزدهم
“103:29
جلسه بیستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *