مجله ی ما

مجله ی ما

A New Origin Story by Nikole Hannah-Jones and The New York Times Magazine

This book, published in 2021, is an extension of The New York Times Magazine’s award-winning “1619 Project” issue. It weaves together 18 essays that explore America’s legacy of slavery dating back to 1619, as well as 36 poems and works of fiction that highlight Black struggle, oppression and resistance over the course of our nation’s history. The book illuminates the glossed-over truth behind our nation’s origin story and its far-reaching effect on modern politics, music,

Read More
مجله ی ما

نکات مهم برای یادگیری بیشتر

روشهای شگفت انگیز برای افزایش قدرت یادگیری و تقویت ذهن و حافظه نکته ۱: آیا تا به حال فکر کرده اید که چه زمان از روز بهترین زمان برای یادگیری و درس خواندن است؟ خیلی ها می گویند اول صبح بهترین زمان است و بعضی دیگر عقیده دارند شب ها قبل از خواب بهترین ساعت است. از تجربه خودم می توانم بگویم که اگر لازم است چیزی را حفظ کنیم باید شب قبل از خواب

Read More